Trzy nowe policyjne samochody oznakowane marki Hyundai, otrzymali funkcjonariusze z powiatu lubińskiego. Wszystkie pojazdy wyposażone są w silniki benzynowe i zostały specjalnie dostosowane do warunków pełnienia służby. Pojazdy zostały zakupione dzięki wykorzystaniu środków przeznaczonych w ramach Programu Modernizacji Policji i dzięki wsparciu finansowemu lokalnych samorządów.

Nowe radiowozy wykorzystywane będą do codziennej służby patrolowej. Ich zakup był współfinansowany przez wójta Gminy Lubin, wójta Gminy Rudna,  wójta Gminy Ścinawa oraz Starostę Lubińskiego. Pozostała kwota została pozyskana ze środków przeznaczonych w ramach Programu Modernizacji Policji. Łączna wartość zakupionych pojazdów wynosi ponad 350 tysięcy złotych.

Przypomnijmy, że Gmina Lubin tylko w tym roku przekazała lubińskiej policji 90 tysięcy złotych. Taka pomoc finansowa jest udzielana policjantom rokrocznie od 12 lat. Tym samym na dodatkowy sprzęt, samochody, premie i nagrody z budżetu Gminy Lubin przeznaczono w tym okresie ponad 778 tysięcy złotych.  W tym roku podział pieniędzy był następujący:

  • 40 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu służbowego samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Lubinie w ramach akcji „Sponsoring 2020”.
  • 6 400 zł z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów zatrudnionych w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie pełniących służbę na terenie Gminy Lubin.
  • 33 600 zł  na rekompensatę pieniężną za czas służby pełnionej na terenie Gminy Lubin i przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji.
  • 10 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu kwaterunkowego oraz materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki dla Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.

Dotację na zakup SUV-a już rozliczono i z planowanych 40 tysięcy wydano na ten cel dokładnie 38 766 zł.

– Dzięki bardzo dobrej współpracy z samorządami lokalnymi, a także z Fundacją KGHM Polska Miedź, która również niejednokrotnie partycypowała w kosztach zakupów pojazdów służbowych, flota naszego powiatu jest sukcesywnie uzupełniana o kolejne nowsze auta. Otrzymane samochody są niewątpliwie ważnym elementem mającym wpływ na funkcjonowanie Policji, będąc kolejnym, znacznym wzmocnieniem technicznym funkcjonariuszy w codziennej służbie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu – mówi asp. szt. Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP w Lubinie