Uchwalanie nowych stawek opłat za wodę i ściekiOd 8 sierpnia 2020 r. w Gminie Lubin obowiązywać będą nowe stawki opłat za wodę i ścieki, wynikające z taryf zatwierdzonych w 2019 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” we Wrocławiu.  Na ostatniej sesji rady Gminy Lubin radni podjęli uchwałę w sprawie wysokości dopłat.
Koszty wody i odprowadzania ścieków wzrosną, ale dzięki uchwalonym przez Radę Gminy Lubin dopłatom nie będę to drastyczne podwyżki.
Od 8 sierpnia gminna dopłata do 1 m³ wody dostarczonej do gospodarstw domowych wyniesie 7,5 zł, co oznacza, że mieszkańcy zapłacą 6,76 zł za metr sześcienny wody.
Dopłata do ścieków, odprowadzanych z gospodarstw domowych uchwalona została na poziomie 10,06 zł, co oznacza, że koszt 1 m³ ścieków kosztować będzie 7,61.
Dopłaty uchwalone zostały także dla drugiej grupy taryfowej czyli pozostałych odbiorców  – 4,26 zł do metra sześciennego wody i 5,35 zł do ścieków. Ceny wyniosą odpowiednio 9,55 zł 1 m³ wody i 12,32 za m³ ścieków.
Dopłaty  Gminy Lubin do wody i ścieków w skali roku wyniosą ok. 5,5 mln zł.

Taryfa brutto za 1 m³ od 8 sierpnia 2020

Dopłata Gminy Lubin (brutto) Cena po dopłacie
Gospodarstwa domowe – woda

13,81 zł

7,05 zł

6,76 zł

Gospodarstwa domowe – ścieki

17,67 zł

10,06 zł

7,61 zł

Pozostali odbiorcy – woda

13,81 zł

4,26 zł

9,55 zł

Pozostali odbiorcy – ścieki

17,67

5,35 zł

12,32 zł