Zakończyła się modernizacja hydroforowniZakończyła się modernizacja hydroforowni, na remont której Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin  wydało 1,21 mln złotych. To kosztowna inwestycja, ale dzięki niej mieszkańcy Miłosnej, Miłoradzic, Gogołowic i Buczynki zyskają stabilne ciśnienie wody w kranach. Ograniczone zostaną także w znacznym stopniu awarie.

Dotychczasowy niewydajny zestaw pompowy z przestarzałym sterowaniem był przyczyną częstych awarii Zakończyła się modernizacja hydroforownisieci wodociągowej.

– Wymiana zestawu hydroforowego na układ z elektronicznym sterowaniem pracą zapewni stabilne ciśnienia w sieci wodociągowej miejscowościach Miłosna, Miłoradzice, Gogołowice i Buczynka, zwłaszcza w okresach zwiększonych poborów wody, i tym samym ograniczy ilości awarii i wycieków z sieci – wyjaśnia Wojciech Dziwiński, prezes PGKGL, który wraz z wójtem Tadeuszem Kielanem i radną Sylwią Pęczkowicz-Kuduk oglądali obiekt już po modernizacji.

Zakończyła się modernizacja hydroforowniIstniejący zbiornik zapasu wody pozostawał wyłączony przez ostatnie 17 lat, teraz jest znowu napełniony.

– Warto dodać, że przeprowadzony remont zbiornika zapasu wody zapewni kilkugodzinną niezależność od pracy ujęcia wody w Niemstowie, w tym ciągłość dostaw w trakcie prac na sieci wodociągowej. Dodatkowo montaż agregatu z samoczynnym załączeniem pracy gwarantuje bezpieczeństwo na wypadek awarii zasilania – mówi prezes Dziwiński.

Należało również wprowadzić  rozwiązania umożliwiające bieżącą kontrolę pracy obiektu. Wymagają tego względy bezpieczeństwa, ponieważ jest on ulokowany poza zwartą zabudową. Hydroforownia zostanie więc podłączona do systemu SCADA oraz wyposażona w pełen system monitoringu wizyjnego i systemu detekcji ruchu z układem alarmowym.

Zakres wykonanych prac obejmował:

  • Modernizację istniejącego zbiornika magazynowego wody uzdatnionej umożliwiającego korzystanie z zapasu wody o poj. około 70m3,
  • Montaż nowego zestawu pomp sieciowych wraz z nowym układem sterowania oraz całym wyposażeniem technologicznym i elektrycznym.
  • Prace związane z renowacją obiektu, tj. zadaszenia nad wejściem do pompowni, elewacji budynku; drzwi wejściowych,
  • Wymiana rurociągów technologicznych
  • Wymianę ogrodzenia obiektu, wykonanie zagospodarowania terenu
  • Wymianę instalacji zasilających, sterowniczych i oświetlenia
  • Montaż awaryjnego zasilania w energię – agregat prądotwórczy z układem samoczynnego załączenia rezerwy.
  • Wykonanie systemu monitoringu i wizualizacji pracy obiekty wraz z przekazem wizyjnym CCTV i do systemu SCADA