W przestrzeni publicznej pojawiły się wątpliwości i komentarze mieszkańców Osieka, w tym kandydatów do Rady Gminy, którzy prawdopodobnie w związku z brakiem szczegółowej wiedzy na ten temat, wprowadzają mieszkańców w błąd. Zapraszamy w najbliższy czwartek na spotkanie informacyjne w tej sprawie i wyjaśniamy, że:

  • Dotacja w wysokości niemal 5 milionów zł, którą gmina pozyskała z Funduszu Szerokopasmowego, musi być realizowana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami polskimi i rozporządzeniami unijnymi. Po zebraniu od mieszkańców gminy stosownych deklaracji oraz w oparciu o inne dostępne dane, utworzone zostały szerokie listy adresowe dla poszczególnych miejscowości. Wstępnie do objęcia Projektem gminnym planowano ok. 600 adresów w Osieku. Listy te poddano obowiązkowym konsultacjom z firmami telekomunikacyjnymi, które wskazały które z adresów były wcześniej ujęte w ich planach inwestycyjnych.
  • Po przeprowadzonych konsultacjach, tzw. „adresów niezajętych” przez firmy telekomunikacyjne zostało w Osieku 39 i te wszystkie adresy (bez losowego wybierania) wprowadzone zostały do projektu gminnego. Gmina nie może bowiem udzielać dofinansowania ze środków publicznych na budowę sieci do tych adresów, do których zgłoszono wcześniej plany inwestycyjne.
  • Oczywiście można było w projekcie gminnym w ogóle nie ujmować żadnych adresów z Osieka, ale przyjęto,  że doprowadzenie światłowodu do tych 39 adresów da zachętę firmom telekomunikacyjnym do dalszego szybkiego rozwoju sieci światłowodowej w tej miejscowości. W praktyce adresy zlokalizowane są w najbardziej skrajnych punktach miejscowości, co wymusza wybudowanie sieci przesyłowych niemal na całym jej terenie, tak aby w przyszłości można było podłączyć jak największą ilość odbiorców.  Oznacza to, że w niedługim czasie dostęp do szybkiego internetu może zostać zagwarantowany wszystkim, którzy go potrzebują.
  • Wcześniej firmom telekomunikacyjnym nie opłacało się budować kosztownych sieci na rozległych terenach wiejskich. W naszej gminie dzieje się to szybciej niż w innych częściach kraju. Właśnie dzięki pozyskanemu dofinansowaniu powstanie swego rodzaju „szkielet” umożliwiający rozbudowę sieci światłowodowej.
  • To jednak nie gmina realizuje tę inwestycję, ale wyłoniona w konkursie firma telekomunikacyjna, która będzie właścicielem wybudowanego światłowodu. Więc jeśli np. w Osieku powstanie sieć w oparciu o  39 adresów, to w interesie wszystkich, a przede wszystkim firm telekomunikacyjnych, będzie podłączenie do niej jak największej liczby gospodarstw domowych, bo każde podłączenie i wynikająca z niego umowa to comiesięczny zysk firmy telekomunikacyjnej.  O zgodę na takie podłączenie firmy telekomunikacyjne nie będą musiały pytać gminy.

I teraz dochodzimy do sedna. Za kilka miesięcy mamy rozbudowaną na terenie całego sołectwa nowoczesną sieć światłowodową – bądźmy konsekwentni i przykładowo pozostańmy przy Osieku – i czy ktoś sobie wyobraża, że firma telekomunikacyjna będzie zarabiać tylko na 39 adresach, które uwzględniono w projekcie?  Oczywiście, że nie! Zainteresowane firmy telekomunikacyjne niezwłocznie podpiszą między sobą  porozumienia i umowy i zaoferują przyłącza wszystkim chętnym, bo to dla nich comiesięczny stały zysk, a dla mieszkańca oferta szybkiego dostępu do sieci. Warto przy tym dodać, że:

  • Wszystkie adresy – zarówno te uwzględnione w projekcie, jak i te, które zechcą dołączyć potem do powstałej sieci, zrobią to na tych samych zasadach. Każdy mieszkaniec będzie musiał podpisać umowę i zapłacić za przyłącze. Daliśmy w ten sposób przysłowiową wędkę, dzięki której rozwijać działalność będą firmy telekomunikacyjne, a mieszkańcy zyskają szybki dostęp do Internetu światłowodowego.
  • Celem gminy, przy podejmowaniu decyzji o realizacji projektu, było poszukanie pieniędzy na rozwój sieci telekomunikacyjnych na naszym terenie i doprowadzenie światłowodu do jak największej liczby wsi – i jako jednej z 9 gmin w Polsce nam się udało uczestniczyć w tym rządowym  Żeby go sfinalizować trzeba zrealizować każdy zapis umowy, który podpisaliśmy z Ministerstwem Cyfryzacji i optymalnie wykorzystać przyznane nam środki, choć co do zasady likwidacja tzw. „białych plam” to zadanie rządowe, gmina pełni tu funkcje wspierającą.

Z uwagi wiele wątpliwości co do zasad realizacji projektu oraz wprowadzające w błąd informacje prezentowane na ten temat w mediach społecznościowych, zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem rozwoju Internetu szerokopasmowego mieszkańców gminy Lubin, na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 28 marca 2024 r. o godz. 17.00 w miejscowości Gola (świetlica w Osieku jest w trakcie remontu). Na spotkaniu obecny będzie także przedstawiciel firmy, która otrzymała dotacje na realizacje projektu w ramach konkursu zorganizowanego przez gminę.

Sylwia Rozkosz, rzecznik prasowa