Mimo trudnych realiów związanych z okresem pandemii i zdalnego nauczania, bieżący rok kalendarzowy bardzo dobrze kończy się dla Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w Krzeczynie Wielkim. Zrealizowano trzy projekty z dofinansowaniem zewnętrznym z dużą korzyścią dla uczniów i nauczycieli.

W wyniku bardzo dobrej współpracy szkoły i Gminy Lubin  oraz  wspólnego wnioskowania o dodatkowe środki zewnętrzne szkoła otrzymała dotacje w ramach tzw. rezerwy oświatowej  subwencji budżetowej w kwocie  ponad 68 tys. zł. Kupiono za to pomoce dydaktyczne do nauki fizyki, chemii, biologii i geografii, ponadto szkoła wyposażyła przedmiotowe klasy w monitory multimedialne.

Drugi  wspólnie zrealizowany projekt, dzięki  któremu  pozyskano środki pieniężne to realizacja „Narodowego programu rozwoju czytelnictwa”. Za 5 tysięcy złotych kupiono książki do biblioteki, z czego tysiąc złotych było wkładem własnym do projektu. Dzięki temu projektowi uczniowie mają do dyspozycji mnóstwo książek i lektur, które mocno zasiliły zasoby szkolnej biblioteki.

Kolejnym wspólnym projektem szkoły i Gminy Lubin było pozyskanie pieniędzy w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”.  Placówka oświatowa w Krzeczynie Wielkim uzyskała maksymalną kwotę możliwą do pozyskania, czyli 14 tys. złotych. Po dodaniu wkładu własnego w postaci 3,5 tys. zł szkoła zakupi trzy kolejne monitory interaktywne.

Dzięki tym inwestycjom i pozyskanym środkom wszystkie sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Krzeczynie Wielkim  będą wyposażone w nowoczesne narzędzia multimedialne pozwalające korzystać z szeroko pojętej technologii informacyjno – komunikacyjnej.

Nowoczesne pomoce dydaktyczne i książki zakupione w tym roku