W trakcie przebudowy

Przepompownia w Raszówce w trakcie przebudowy.

Zakończyła się gruntowna modernizacja przepompowni w Raszówce i Gogołowicach. Od 2016 roku w sumie zmodernizowano 50 przepompowni w 24 miejscowościach, czyli ponad połowę z 94 obiektów eksploatowanych na terenie gminy Lubin. Wszystkie podłączone zostały do systemu monitoringu. Inwestycje kosztowały łącznie ponad 4 mln złotych.

– Przebudowa i modernizacja przepompowni, to jedno z ważniejszych zadań, z którym musieliśmy się zmierzyć ze względu na ich stan techniczny ale także ilość. Rozpoczęliśmy prace od kluczowych obiektów, tzw. głównych przepompowni, do których podłączona była największa liczba gospodarstw, ale systematycznie modernizujemy także te mniejsze – tłumaczy Wojciech Dziwiński, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin.

Stara szafa sterownicza.

Stara szafa sterownicza w Gogołowicach.

Z przepompowni, które zostały zmodernizowane w ostatnich latach, sześć przeszło kompleksową przebudowę obejmującą wymianę układu pompowego wraz z armaturą, orurowania, mocowania, automatyki i sterowania oraz wymianę zbiornika przepompowni z zabudową osadnika, wymianę odcinków sieci, jak również zagospodarowanie terenu w tym wymianę ogrodzenia, wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej i oświetlenia.

Oprócz Raszówki i Gogołowic kompleksową przebudowę przeprowadzono w Gorzycy, Krzeczynie Małym, Krzeczynie Wielkim oraz Raszowej. Średni koszt przebudowy jednej przepompowni wynosi ok. 300 tys. zł.

Nowoczesna szafa sterownicza.

Nowoczesna szafa w Gogołowicach.

W pozostałych 44 przepompowniach zakres zadań obejmował wymianę układu pompowego wraz z armaturą, orurowania, mocowania, automatyki i sterowania. W tym przypadku koszt modernizacji jednego obiektu wynosi ok. 50 tys. zł.

Wszystkie zmodernizowane obiekty zostały podłączone do systemu monitoringu SCADA, umożliwiającego ich bieżący nadzór i szybką reakcje w przypadku nieprawidłowej pracy.

Przebudowa i modernizacja obiektów oraz ich bieżące monitorowanie przełożyło się na znaczne zmniejszenie awaryjności, ograniczyło także  zużycie energii elektrycznej.

Inwestycje w Raszówce i Gogołowicach w ramach projektu „Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowościach Raszówka i Gogołowice” dofinansowane zostały z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Cel projektu: Poprawa dostępu do dobrej jakości infrastruktury kanalizacyjnej, zapewniającej bezawaryjne i efektywne funkcjonowanie przepompowni na terenie gminy Lubin; zwiększenie bezpieczeństwa transportu ścieków systemu kanalizacji sanitarnej.

Nowoczesny sysetm monitoringu.

Wszystkie zmodernizowane obiekty zostały podłączone do systemu monitoringu.

Gmina Lubin otrzymała na ten cel dotację w wysokości 406 tys. 623 zł, co stanowi 63,63 proc. kosztów realizacji operacji.

Ze środków zewnętrznych dofinansowana została także przebudowa oczyszczalni w Krzeczynie Małym, Krzeczynie Wielkim i Gorzycy. Przepompownia w Raszowej zmodernizowana została ze środków własnych samorządu.

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary Wiejskie”

Gogołowice

Raszówka