Aplikacja BLISKO i Mobilny System InformacjiW ciągu ostatnich czterech lat, z trzech do prawie ośmiu tysięcy wzrosła liczba użytkowników z gminy Lubin, korzystających z nowoczesnego systemu powiadamiania i ostrzegania za pomocą wiadomości SMS lub aplikacji BLISKO. Dla ułatwienia mieszkańców, ten system jest rozbudowany o wszystkie sołectwa Gminy Lubin.

Przypomnijmy, że Urząd Gminy w Lubinie od kilku lat posiada mobilny system powiadamiania i ostrzegania swoich mieszkańców za pomocą wiadomości SMS. Pięć lat temu system został udoskonalony i udostępniona została w ramach systemu powiadamiania aplikacja BLISKO, dzięki której znacznie poszerza się zakres przesyłanych informacji.

Korzystając z możliwości tego systemu uruchomiono dodatkowo 31 grup szczegółowych. W praktyce oznacza to, że każda miejscowość gminy Lubin ma od teraz swoja grupę. Z tej możliwości w największym zakresie korzystają dziś mieszkańcy Osieka, w najmniejszym zakresie mieszkańcy Gorzelina. Z powiadomień SMS korzysta w sumie 3622 osób, z aplikacji BLISKO 4356 osób. Kolejne 74 osoby są dołączone do systemu z racji zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, to członkowie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, radni, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych.

Zachęcamy do przyłączania się do bezpłatnego systemu powiadomień, dzięki czemu można otrzymywać informacje przeznaczone dla konkretnej grupy mieszkańców. Mogą to być np. ostrzeżenia meteorologiczne, terminy zebrań wiejskich, awarie, przerwy w dostawie wody itp.

Szczegółowe informacje i sposób dołączenia do systemu opisane są na stronie głównej www.ug.lubin.pl, tuż pod aktualnościami w zakładce o nazwie „Mobilny system informacji dla mieszkańców”.

W aplikacji BLISKO, także dolnośląska policja przekazuje szereg informacji:

  • Informacje dotyczące poszukiwań świadków wypadków drogowych, poszukiwań osób zaginionych itp.
  • Informacje związane z przepisami i bezpieczeństwem w ruchu drogowym
  • Informacje dla seniorów, jak unikać zagrożeń
  • Ostrzeżenia związane z bieżącymi zdarzeniami dotyczącymi ograniczeń w ruchu drogowym, utrudnieniami na danym obszarze np. wypadkami drogowymi, katastrofami budowlanymi, występowaniem klęsk żywiołowych oraz różnego rodzaju innymi sytuacjami kryzysowymi
  • Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa, które warto znać

Zarówno dolnośląska policja, jak i my, gorąco zachęcamy, do instalacji aplikacji BLISKO.