Wychowankowie Przedszkola im. Jana Pawła II w Raszówce witają nas na okładce najnowszego numeru gminnego biuletynu informacyjnego, w którym podsumowujemy co działo się w naszej gminie w minionym miesiącu. W tym roku przedszkole świętuje swoje 60-lecie i nie jest to jedyny, tak piękny jubileusz. 60 lat ma również Gminna Biblioteka Publiczna!

O obu tych ważnych uroczystościach piszemy w Wiadomościach Gminnych. W przedszkolu obchodzono również 10. Rocznicę nadania placówce imienia jej wyjątkowego patrona. Biblioteka natomiast o swoim jubileuszu będzie nam przypominać podczas licznych, tegorocznych przedsięwzięć, które organizuje zarówno sama, jak i we współpracy ze szkołami i przedszkolem.

W tym numerze  relacjonujemy wiele gminnych wydarzeń i uroczystości, w tym m.in. otwarcie nowego segmentu dydaktycznego w szkole w Niemstowie, gminne obchody Dnia Strażaka, czy też galę wręczenia Aniołów Kultury 2023.

Poruszamy również ważne urzędowe sprawy, m.in. decyzję o niższych rachunkach za wodę dla mieszkańców, które  będą obowiązywać od lipca, starcie programu „Ciepłe mieszkanie”, sprzedaż końcową paliw stałych dla gospodarstw domowych, czy też odpłatności za usługi opiekuńcze, świadczone przez GOPS.

Oprócz tego w numerze wiele stałych, lubianych rubryk, jak strona seniora, sport, rozrywka. Zachęcamy do lektury

Przypominamy, że gazeta jest dystrybuowana w nakładzie 5200 egzemplarzy  jako druk bezadresowy do skrzynek. 800 egzemplarzy przekazujemy do gminnych szkół.

Wersja internetowa gazety nie jest już dostępna w PDF,  ze względu na wymogi związane z dostępnością dokumentów cyfrowych. Warto jednak dodać, że użytkownicy internetu mają dostęp do prawie wszystkich treści zawartych w drukowanej gazecie dużo wcześniej na: stronie internetowej gminy  i na gminnych profilu Facebooka. Nie dotyczy to tylko krzyżówki i kącika z dowcipami.