Za kilka dni rusza nowy rządowy program dofinansowania w związku ze zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej. Każde gospodarstwo domowe, które ma sprzęt niedostosowany do nadchodzących zmian, a którego sytuacja materialna nie pozwala na poniesienie kosztów wymiany sprzętu może otrzymać dofinansowanie na ten cel.

Z dniem 21 marca 2022 r. rusza nowy rządowy program dofinansowania zakupu odbiornika cyfrowego w związku ze zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej, o którym więcej można przeczytać na stronie:  telewizjanaziemna.pl

Obecnie dofinansowaniem w wysokości 100 zł jest objęty zakup dekodera lub telewizora zgodnego z zapisami rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych, czyli takiego, który umożliwia poprawny odbiór sygnału telewizyjnego w nowym standardzie DVB-T2/HEVC.

Dofinansowanie będzie przysługiwało na gospodarstwo domowe, które ze względu na swoją sytuację materialną nie może samodzielnie ponieść kosztów zakupu nowego sprzętu. Wniosek o przyznanie świadczenia będzie mogła złożyć jedna osoba z gospodarstwa domowego. Aby otrzymać świadczenie, osoba składając wniosek będzie musiała złożyć oświadczenie, iż bez dofinansowania nie ma możliwości dostosowania sprzętu odbiorczego do zmiany standardu nadawania sygnału telewizyjnego.

Wniosek o dofinansowanie na zakup dekodera lub telewizora będzie można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika za pośrednictwem:

  • Formularza online na platformie gov.pl
  • Poczty Polskiej w tradycyjnej formie papierowej – lista placówek

Po złożeniu wniosku osoba uprawniona otrzyma specjalny kod na podany w formularzu online adres e-mail lub w postaci wydruku przekazanego przez pracownika Poczty Polskiej, który będzie rejestrował wniosek w systemie. Otrzymany kod z przyznanym świadczeniem będzie można zrealizować w sklepach internetowych i stacjonarnych, które przystąpią do programu.

Program dofinansowania będzie trwał do 31 grudnia 2022 roku. Do tego czasu będzie można ubiegać się i zrealizować  świadczenie.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, zadzwoń na infolinię pod numer 42 253 54 30 lub napisz na skrzynkę kontaktową cyfrowaTV@coi.gov.pl

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 18:00 oraz w soboty w godzinach 10:00 – 18:00.