SP w NiemstowieRok szkolny 2021/2022 przywitał uczniów i nauczycieli zmianami w szkolnej i przedszkolnej przestrzeni. Prace w placówkach oświatowych gminy Lubin prowadzone były w różnym zakresie, ale we wszystkich w czasie wakacji coś się zmieniło.

W Szkole Podstawowej im. Janusz Korczaka w Niemstowie wymieniono instalację grzewczą, przestarzałe grzejniki zastąpiono nowymi. Wyremontowana została sala dydaktyczna edukacji wczesnoszkolnej. Nowością w szkole i prezentem dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego jest nowo utworzony gabinet terapeutyczny z adoptowanej przestrzeni korytarzowej. Przedszkolakom w zerówce w Niemstowie odmalowano pomieszczenia i zakupione zostały nowe zabawki. W Szkole filialnej w Osieku dokonano poważnej modernizacji pomieszczenia dydaktycznego przekształcając je w salę dla punktu przedszkolnego.

Szkoła w Niemstowie otrzymała 10 tys. zł w ramach zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy subwencji w roku 2021.

***

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych może się pochwalić wykonanymi pracami porządkowymi i konserwacyjnymi, zapewniającymi bezpieczeństwo i poprawę estetyki obiektów szkolnych.

Przygotowano także nowe pomieszczenie wspierające proces edukacyjno-wychowawczy  – salę terapeutyczną  wraz z wyposażeniem w postaci nowo zakupionych mocy dydaktycznych, zmodernizowano sieć komputerową, sieć WI-FI, wykonano montaż okablowania oraz instalację elektryczną dla stanowisk komputerowych w sali informatyki.

***

W Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach wykonano remont rampy, schodów oraz podestu przy wejściu do kuchni z zewnętrznej części budynku, pomalowano trzy sale lekcyjne oraz część korytarza, wyremontowano pomieszczenie socjalne (malowanie, wymiana grzejnika), przeniesiono szatnię oddziału przedszkolnego 3 – 5 latków do pomieszczenia obok sali, zapewniając większe bezpieczeństwo dzieci (oddzielając je od pozostałych użytkowników szatni – starszych uczniów) i pomalowano pomieszczenie w Punkcie Przedszkolnym w Składowicach.

W trakcie realizowany jest zakup pomocy dydaktycznych w ramach pozyskanej  przez Gminę Lubin zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2021. Przy kwocie subwencji 54 726,00 zł oraz wsparciu z budżetu Gminy szkoła wyposaży pracownie z przedmiotów: biologia, chemia , fizyka, geografia.

***

W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim pomalowano dwie sale lekcyjne, urządzono (przy zewnętrznym wsparciu finansowym) kącik terapeutyczny wspierający proces edukacyjno-wychowawczy.

***

Największa inwestycja realizowana jest w Szkole Podstawowej w im. Orła Białego w Raszówce.

Budowany jest tam dodatkowy segment dydaktyczny, który będzie połączony specjalnym łącznikiem z istniejącym budynkiem szkolnym. Powstający nowy segment będzie miał powierzchnię użytkową 380,40 m².

Szkoła w Raszówce otrzymała 81 308,00 zł z pozyskanej przez Gminę Lubin zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy w roku 2021 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej  z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. Dysponując tymi środkami oraz przy wsparciu środkami budżetowymi Gminy szkoła wyposaży pracownie z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia.

***

W Przedszkolu im. Jana Pawła II w Raszówce wykonano remont dachu na budynku przedszkola, pomalowano dwie sale w Raszówce oraz pomieszczenie kuchenne w Oddziale Zamiejscowym w Lubinie, dokonano wymiany płytek w pomieszczeniu kuchennym w Raszówce, zamontowano rolety wewnętrzne w dwóch salach.

***

Podczas wakacji wykonano również prace remontowe  w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim. W ramach gwarancji usunięto pęknięcia na ścianach, pomalowano wszystkie pomieszczenia, wymieniono popękane kafelki w pomieszczeniu gospodarczym, toaletach dla dzieci i personelu.

 

SP w Niemstowie

 

SP w Szklarach Górnych

 

SP Raszówce

 

SP w Krzeczynie Wielkim