Otwarcie nowo wybudowane skrzydło w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie.Bardzo uroczyście, z udziałem licznie przybyłych gości i z wyjątkowo dużym zaangażowaniem artystycznym dzieci, otwarto nowo wybudowane skrzydło w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie. Inwestycja kosztowała prawie 1,2 miliona złotych, na połowę tych wydatków gminie udało się pozyskać pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Budowa rozpoczęła się w połowie czerwca ubiegłego roku,  teraz w nowych salach dydaktycznych prowadzone są już zajęcia. Warto przypomnieć, że to kolejna tego typu inwestycja mająca na celu poprawę warunków nauczania w szkołach prowadzonych przez gminę Lubin. Wcześniej rozbudowano placówkę w Szklarach Górnych oraz  w Raszówce.

– To wielkie święto nie tylko dla społeczności Niemstowa ale dla całej gminy Lubin. To także krok milowy w rozwoju edukacji, za co bardzo dziękujemy. W naszej szkole jest 160 uczniów i 24 przedszkolaków, dzięki nowym pomieszczeniom bardzo poprawi się komfort pracy i nauki – mówiła Patrycja Słota, dyrektor szkoły w Niemstowie, która nie kryjąc wzruszenia wręczyła wójtowi Tadeuszowi Kielanowi specjalny upominek, podkreślając, że: – On nie jest dedykowany wójtowi tylko Tadeuszowi Kielanowi. Zaprojektowaliśmy ten upominek w kształcie serca specjalnie dla pana,  bo ma pan  wielkie serce dla dzieci i jest pan dobrym człowiekiem.

Otwarcie nowo wybudowane skrzydło w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie.W wyniku rozbudowy szkoła uzyskała kolejne dwie duże sale dydaktyczne  – informatyczną i plastyczną  wraz z towarzyszącymi im zapleczami oraz komunikacją o łącznej pow. użytkowej 150 m kw. Nowy segment wyposażony jest w instalacje wewnętrzne: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, elektryczną, odgromową oraz niskoprądową w tym: sieci komputerowej. Całkowita wartość inwestycji wyniosła  1 183 647,20 zł. Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 609 942 zł.

– Bardzo się cieszę, że udało nam się sfinalizować tę inwestycję – mówił wójt Tadeusz Kielan. – To także sukces dyrekcji tej szkoły oraz wielkiego przyjaciela naszej gminy, którym jest minister Krzysztof Kubów. W ciągu ostatnich trzech lat udało nam się pozyskać od rządu wiele milionów złotych na bardzo ważne inwestycje w rozwój gminnej infrastruktury.

Konieczność rozbudowy szkoły w Niemstowie to efekt kilku czynników. Najistotniejsza była reforma edukacji przywracająca 8-letni cykl nauczania. Większa ilość oddziałów, przedmiotów,  liczba godzin lekcyjnych, więcej uczniów oraz potrzeba zabezpieczenia  specjalistycznych sal lekcyjnych i nowych specjalistycznych gabinetów  zmobilizowały do poprawy warunków edukacji i opieki.

Otwarcie nowo wybudowane skrzydło w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie.Warto przy tym podkreślić, że ogólnokrajowa tendencja spadku ilości uczniów nie dotyczy naszych gminnych szkół, w tym Niemstowa. W miejscowościach leżących w obwodzie szkoły systematycznie przybywa nowych mieszkańców, w  których gronie znaczną część stanowią dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Wielu decyduje się na wybór tej szkoły, która ma nadal  charakter kameralny, o wysokich standardach nauczania. W gminnych placówkach rzeczywiście a nie teoretycznie, stosuje się indywidualizację nauczania oraz zindywidualizowaną oceną potrzeb oraz możliwości dziecka. To także szkoła daleka od marginalizacji czy zagrożenia  wykluczeniem społecznym , bowiem  dzięki ogromnemu zaangażowaniu dyrektora i nauczycieli  realizuje  wszelkie dostępne programy edukacyjne i wychowawcze.

Nie można także zapominać o przedszkolakach, które w punkcie  i oddziale przedszkolnym funkcjonującym również w budynku szkolnym,  corocznie z dużym obłożeniem korzystają z oferty wychowania przedszkolnego. Powstanie nowego segmentu pośrednio wpłynie również na możliwość poprawy warunków dla dzieci przedszkolnych, dla których  będzie można przeznaczyć większe pomieszczenia, obejmując tym samym ofertą wychowania przedszkolnego  większe grono chętnych dzieci.

– Ta rozbudowa to spełnienie moich marzeń jako mieszkańca i rodzica – mówił Andrzej Olek, radny gminy Lubin. – Dziękuję wójtowi, radnym i dyrekcji placówki, którym należą sie ogromne brawa. To inwestycja w naszą przyszłość, bowiem dzieci uczą się tu być dobrymi uczniami a później dobrymi ludźmi.

Otwarcie nowo wybudowane skrzydło w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie.W uroczystości wzięli udział liczni goście, w tym m.in. pracownicy urzędu odpowiedzialni z inwestycje, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin i jednocześnie rany powiatowy Wojciech Dziwiński oraz Zofia Marcinkiewicz i Jan Olejnik- radni gminy Lubin.  Nowy segment poświęcił uroczyście proboszcz miejscowej parafii ks. Jan Niczypor.

– Nowoczesne i przestronne pomieszczenia dydaktyczne to spełnienie marzeń wielu uczniów, nauczycieli i rodziców i wierzę, że wpłyną one na  poprawę komfortu nauki i pracy. Będą również  przyczyniały  się do radosnego przebywania w  przysłowiowych murach szkoły. A to nic  więcej jak spełnienie naszej misji, zgodnej ze słowami patrona tej placówki Janusza Korczaka, który mówił, że kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat – mówił wójt Tadeusz Kielan.

Po uroczystym przecięciu wstęgi, otwierającym symbolicznie nowy segment, w nowej pracowni plastycznej przeprowadzono lekcję, podczas której dzieci malowały portrety mam. Uczniowie szkoły przygotowali także specjalny, autorski  program artystyczny, który przypomniał wszystkim gościom,  jak w krzywym zwierciadle mogą wyglądać godziny spędzone w szkole. Uczniowie jeszcze o tym nie wiedzą, ale dorośli już tak, że lata szkolne to ważny etap życia, z którym wiąże się wiele wspomnień, wzruszeń i ogrom emocji.

Więcej zdjęć na: facebookowym profilu gminy Lubin.