W celu ułatwienia obywatelom Ukrainy nadawania numeru PESEL wójt zdecydował o zatrudnieniu w Urzędzie Gminy  osoby mówiącej biegle po ukraińsku i polsku. Podpisano także umowę z zakładem fotograficznym, w którym uchodźcy mogą zrobić bezpłatne zdjęcia wymagane do dokumentów.

Na mocy specustawy uchodźcy z Ukrainy mogą m.in. otrzymać numer PESEL i założyć Profil Zaufany. O nadanie numeru PESEL mogą wnioskować w dowolnym urzędzie gminy lub miasta. Ten numer upoważnia między innymi do korzystania z pomocy społecznej i zasiłków, uchodźcy mogą także podjąć w Polsce pracę i uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej.

W biurze meldunkowym Urzędu Gminy w Lubinie pomocą w wypełnianiu dokumentów służy swoim rodakom Natalia Romaniuk, uchodźczyni z okolic Tarnopola. Uciekła przed okropieństwami wojny wraz z synową i sześciotygodniową wnuczką, mieszka dziś u rodziny w gminie Lubin.

– Sercem jestem ze swoją Ojczyzną i staram się pomagać jak mogę swoim rodakom. Jako wolontariusz rozmawiałam z dziećmi w szkołach. Wszyscy są bardzo zestresowani i dzieci, i dorośli, staram się być potrzebna – mówi Natalia Romaniuk. – Polacy mają bardzo dobre serca, wszyscy nam pomagają, są życzliwi, otwarci. Nie oczekiwaliśmy aż takiej pomocy, dziękujemy każdemu z całego serca.

Pani Natalia pomaga rodakom w wypełnianiu dokumentów, ale służy także pomocą w przekazywaniu niezbędnych darów i wsparcia. Jedenastoletnia Zlatoslava z Ukrainy zaopatrzyła się w urzędzie niezbędne artykuły piśmiennicze. Jej trzyosobową rodzinę przyjęła pod swój dach pani Zofia z Chróstnika. Kolejne osoby do urzędu w sprawie nadanie numeru PESEL przyprowadził m.in. pan Tomasz z Osieka. Wiele rodzin z gminy Lubin przyjęło pod swój dach uchodźców. Do 16 marca oficjalnie zarejestrowano na terenie gminy Lubin 222 osoby z Ukrainy.

– Zatrudniamy panią Natalię w urzędzie, jak będzie taka potrzeba zatrudnimy kolejne osoby. Podpisaliśmy umowę z zakładem fotograficznym, w którym uchodźcy mogą zrobić bezpłatne zdjęcia do dokumentów. Koordynujemy i organizujemy zbiórki potrzebnych rzeczy. Finansujemy z gminnych funduszy niezbędne zakupy. Teraz na przykład dzieciom, które uczą się już w gminnych szkołach, potrzebne są buty sportowe. Koordynujemy relokację uchodźców i przygotowujemy kolejne miejsca pobytu. Jesteśmy wdzięczni i dziękujemy mieszkańcom za otwartość i wsparcie – mówi Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin.

Uchodźcy, którzy chcą skorzystać z możliwości zrobienia bezpłatnych zdjęć do dokumentów, uzyskają niezbędne informacje w tej sprawie w biurze meldunkowym Urzędu Gminy.

 

Przypominamy podstawowe informacje i numery telefonów w sprawie pomocy ukraińskim rodzinom

Informujemy osoby, które przybyły po 24 lutego br. na teren naszej gminy, a nie poddały się rejestracji w punktach recepcyjnych przy granicy, że powinni zgłosić swój pobyt w Urzędzie Gminy w Lubinie w pok. nr 28, nr telefonu 768403-103, 768/8403-104, 76/8403-144.

***

Prosimy wszystkich, którzy przyjęli do siebie rodziny o kontakt z Urzędem Gminy w Lubinie w celu ustalenia zakresu niezbędnej pomocy pod nr tel. 76 8403-188 lub całodobowo 785-072-002.

***

Prosimy wszystkich, którzy chcą przyjąć do siebie uchodźców z Ukrainy o kontakt z koordynatorem ds. uchodźców w Urzędzie Gminy w Lubinie w godzinach pracy urzędu pod nr tel. 76 8403-188 lub całodobowo 785-072-002.

***

Informujemy, że jeżeli chcą Państwo przekazać zebrane przez siebie dary to w Urzędzie Gminy w Lubinie, przy ul. Księcia Ludwika I 3, uruchomiliśmy magazyn do którego można dostarczać zebraną żywność, środki pierwszej potrzeby itp., zostaną one posortowane i przekazane do rodzin, które są na naszym terenie i potrzebują wsparcia. W tej sprawie należy dzwonić w godzinach pracy urzędu pod nr tel. 76 8403-188 lub 76/8403-111.

***

Nadal zbierane są także używane, ale w dobrym stanie plecaki szkolne oraz przybory szkolne. Można je przynosić do Urzędu Gminy Lubin do pokoju 120

***

Prosimy osoby chętne, które chcą prowadzić zbiórki darów o kontakt w sprawie aktualnych potrzeb pod nr tel. 76 8403-188 lub  661 507 963.

***

Szukamy także wolontariuszy, chętnych do pomocy, kontakt w tej sprawie pod nr tel. 76 8403-179 lub 76 8403-125.

***

Rząd uruchomił specjalną:  stronę internetową – pomagamukrainie.gov.pl, na której można znaleźć zarówno przydatne informacje, jak i zweryfikowane zbiórki pieniędzy na pomoc Ukrainie.