Posiedzenie rady powiatowej DIR w UG w Lubinie.Rolnictwo i pszczelarstwo, to nie tylko sposób na zarabianie pieniędzy, ale przede wszystkim sposób na życie i ogromna pasja. To mechanizm naczyń połączonych, których współpraca może oznaczać korzyści dla obu stron. Problemom pszczelarzy i pszczelarstwa poświęcone było ostatnie posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Lubińskiego.

W spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Gminy w Lubinie wzięli udział przedstawiciele Koła Pszczelarzy w Lubinie z prezesem Bolesławem Banasiem oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Pszczelarzy Zagłębia Miedziowego w Rudnej z prezesem Zbigniewem Smołą.

W trakcie spotkania przedstawione zostały zagadnienia dotyczące wymogów związanych z rejestracją pasieki w Inspekcji Weterynaryjnej, które omówiła Wiesława Bober, Powiatowy Lekarz Weterynarii. Podzielono się także uwagami na temat współpracy pomiędzy rolnikami i pszczelarzami.

Na wniosek Franciszka Lesickiego, przewodniczący Rady Powiatowej DIR, spośród pszczelarzy wyłoniono zespół do wypracowania problemów, które za pośrednictwem Izby Rolniczej przekazane zostaną polskiemu rządowi.

Zwrócono uwagę, że współpraca z zarządem Dolnośląskiej Izby Rolniczej zaowocowała tym, że zainteresowano parlamentarzystów problemami z jakimi borykają się pszczelarze.

Uczestniczący w spotkaniu wójt gminy Lubin Tadeusz Kielan zadeklarował wsparcie dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez środowisko pszczelarzy.

– Jesteśmy samorządem, który podejmuje wiele inicjatyw wspierających pszczelarstwo. Uczestniczymy w programach takich, jak „Z kujawskim pomagamy pszczołom” czy realizowanych przez Fundację „Wrzosowa Kraina”. Również samodzielnie inicjujemy działania, których celem jest ratowanie pszczół i pasiek. Posadziliśmy kilkaset lip, w szkołach prowadzimy edukację ekologiczną w tym kierunku, organizujemy spotkania z pszczelarzami. Jesteśmy otwarci na wasze problemy, deklarujemy pomoc na różnych płaszczyznach – mówił wójt Tadeusz Kielan.

W spotkaniu uczestniczyli również Robert Marek, kierownik Biura Powiatowego ARiMR, Arkadiusz Dulemba, kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego oraz Dominik Byrski, kierownik lubińskiego oddziału Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.