Okolicznościowe listy gratulacyjne, symboliczne upominki, życzenia i słowa podziękowań kierowane do byłych i obecnych sołtysów, towarzyszyły spotkaniu zorganizowanym w świetlicy w miejscowości Obora z okazji Dnia Sołtysa. Po części uroczystej, którą uświetniły występy lokalnych twórców, omówiono najważniejsze bieżące sprawy urzędowe.

Okolicznościowe, pamiątkowe zdjęcie grupowe

Okolicznościowe, pamiątkowe zdjęcie grupowe

Na uroczystość, którą kalendarzowo sołtysi świętowali 11 marca, zaproszono zarówno nowo-wybranych sołtysów kadencji 2023-2027, jak i

Wójt składa podziękowania Tadeuszowi Kosturkowi, byłemu sołtysowi Raszówki

Wójt składa podziękowania Tadeuszowi Kosturkowi, byłemu sołtysowi Raszówki

osoby, które z różnych powodów nie będą już pełnić tej funkcji w nowej kadencji. Wszystkim oficjalnie dziękowano i gratulowano.

– Sami wiecie jak bardzo trudna bywa wasza rola, ale jest ona nieoceniona w budowaniu lokalnej tożsamości i społeczności. Jesteście często bezpośrednim łącznikiem pomiędzy pracownikami samorządowymi a mieszkańcami. Dziękuję za wasz trud i zaangażowanie i obiecuję, że tak jak do tej pory będziemy dokładać starań, żeby nasza współpraca układała się jak najlepiej z korzyścią dla wszystkich – mówił wójt Tadeusz Kielan, wręczając okolicznościowe listy gratulacyjne.

W spotkaniu z sołtysami uczestniczyli także przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych, radni oraz zaproszeni przedstawiciele powiatu lubińskiego. Władysław Siwak wicestarosta lubiński i Dominika Chomąt-Parzyńska wiceprzewodnicząca rady powiatu przygotowali upominki dla najstarszej sołtyski i najstarszego sołtysa. Wręczono je Wandzie Radzikowskiej z Krzeczyna Małego i Eugeniuszowi Wawrykowi z Miłosnej.

Okolicznościowy tort

Okolicznościowy tort

Występ części zespołu Rozśpiewane Pastuszki z Gogołowic

Występ części zespołu Rozśpiewane Pastuszki z Gogołowic

Nie zabrakło oczywiście okolicznościowego tortu, a uroczystość uświetniły występy części zespołu Rozśpiewane Pastuszki z Gogołowic oraz Jolanty Fijałkowskiej z Siedlec. Po uroczystej części zajęto się sprawami bieżącymi.

Sołtysów poinformowano  o planowanych na czerwiec wyborach do Rady Sołeckiej, o trwających konkursach, m.in. na wiosenną i jesienną wizytówkę wsi. Przedstawiono także bieżące informacje na temat projektu szerokopasmowego Internetu, funduszu sołeckiego czy też programu Cieple mieszkanie.

Zaapelowano również o zaangażowanie w trwające prace nad opracowaniem strategii rozwoju gminy na lata 2023-2030. Taka strategia porządkuje plany i pomaga ubiegać się o unijne dotacje, zawsze jednak powstaje przy bardzo dużym zaangażowaniu mieszkańców, planowane są wiec liczne zebrania i dyskusje na ten temat.

Więcej zdjęć ze spotkania na: facebookowym profilu gminy Lubin