Dzielnicowi z lubińskiej komendy wraz z pracownikami sanepidu kontrolują sklepy oraz centra handlowe pod kątem przestrzegania aktualnych przepisów związanych z Covid-19. Pamiętajmy, że najlepszą formą walki z pandemią wirusa SARS-CoV-2 i jej skutkami, pozostaje dystans społeczny oraz zasłanianie ust i nosa, które  pozwala uchronić przed wirusem nie tylko siebie, ale także innych.

Prowadzone działania mają na celu sprawdzenie, czy właściciele i pracownicy sklepów oraz osoby przebywające na terenie placówek handlowych stosują się do zaleceń sanitarnych. Mundurowi wraz ze współpracującymi służbami uświadamiają stale istniejący stan zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Kontrole funkcjonariuszy i pracowników sanepidu realizowane są na terenie całego naszego powiatu.

W trakcie działań sprawdzane jest przestrzeganie obostrzeń sanitarnych na terenie palcówek handlowych, a także respektowanie obowiązku zasłaniania ust i nosa. Pracownicy stacji sanitarno – epidemiologicznej ustalają również czy podejmowane są środki zapewniające przestrzeganie ograniczenia liczby osób robiących zakupy w tym samym czasie.

Mundurowych można też spotkać na ulicach, targowiskach, dworcach i wielu innych publicznych miejscach. Są przede wszystkim tam, gdzie może przebywać w jednym miejscu więcej osób. Funkcjonariusze obserwują i reagują na przypadki naruszenia prawa.

W najbliższych dniach planowane są kolejne kontrole, gdyż jak podkreślają policjanci troska o życie i zdrowie jest naszą wspólną sprawą, a wprowadzone przepisy służą ochronie życia i zdrowia.