W imieniu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przypominamy, że od 1 lipca 2021r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

Dotychczas złożono ponad 672 tysiące – deklaracji z szacowanej liczby 5 mln, przy czym dużą część z nich została złożona w wersji papierowej.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, na której można znaleźć m.in. filmy instruktażowe, wzory wniosków i deklaracji oraz bogatą sekcję z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania (FAQ).

ZOSTAŁO TYLKO 6 MIESIĘCY!

Terminy:

  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania,
  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.

Obowiązkowe zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków