Przedstawiciele wszystkich gminnych jednostek OSP zebrali się na posiedzeniu, by przeanalizować tegoroczne wydatki na ochronę przeciwpożarową. Podano także informacje o uzyskanych w tym roku dotacjach.  

Główne wydatki na ochronę przeciwpożarową to przede wszystkim zakupy paliwa, ubezpieczenia strażaków, ich badania lekarskie, wypłacane ekwiwalenty za udział w akacjach oraz utrzymanie remiz strażackich. Tegoroczne założenia budżetowe, ze względu na rosnące koszty, okazały się niewystarczające. Dziś, zgodnie ze znowelizowanym budżetem wydatki te mają pochłonąć 475 tysięcy złotych.

– Te kwoty nie obejmują inwestycji, dotyczą tylko bieżącego utrzymania i drobnych remontów. Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo publiczne, to dla nas jeden z priorytetów, dlatego z dużym zrozumieniem patrzymy na te wydatki. Co więcej jesteśmy także przychylni i wspieramy finansowo działania Państwowej Straży Pożarnej – mówi Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin.

Przypomnijmy, że mamy w gminie Lubin dziewięć jednostek OSP, w tym trzy są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, to Zimna Woda, Niemstów i Księginice. Te trzy jednostki otrzymały także dotacje z budżetu państwa w wysokości 5 524 zł każda, jednostki spoza KSRG otrzymały dotacje z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 1298 zł. Dodatkowo sześć naszych jednostek pozyskało dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach od 14 000 do 20 000. W Niemstowie pozyskano także wsparcie dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, w kwocie 282 zł. na każdego członka. Gminne jednostki OSP są wspierane także z budżetów poszczególnych sołectw.