W Urzędzie Gminy spotkali się członkowie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Podsumowano ubiegłoroczną działalność i wydatki oraz ustalano plany na kolejne miesiące.

Posiedzenie rozpoczęło się symboliczną minutą ciszy dla uczczenia pamięci strażaków,  którzy odeszli na wieczną służbę i ich rodzin.

Podsumowano działalność statutową, wydatki na ochronę przeciwpożarową  oraz czekającą strażaków ochotników kampanię sprawozdawczo-wyborczą.  W najbliższą sobotę 26 czerwca takie zebranie z udzielaniem absolutorium, zatwierdzaniem sprawozdań, planów i wyborem zarządu na kolejną kadencję odbędzie się w OSP Księginice.

Na  spotkaniu omówiono także wszystkie bieżące sprawy takie jak badania okresowe strażaków, przeglądy sprzętu, szkolenia, ćwiczenia.

Przedstawiono też informację o otrzymanych dotacjach i dofinansowaniach:

  • Każda z naszych dziewięciu jednostek OSP otrzymała dofinansowanie w kwocie 5000 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako jednostki zaangażowane w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
  • Trzy jednostki OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego otrzymały z budżetu państwa kwotę 6 939 zł na zadanie publiczne „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG” . To OSP w Zimnej Wodzie, Księginicach oraz Niemstowie.
  • Jednostki OSP spoza KSRG otrzymały z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  fundusze na realizację zadań publicznych pod nazwą „Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych”
  • 1 174,65 zł dla OSP Gorzyca,
  • 1 730,61 zł dla OSP Raszowa,
  • 1 706,00 zł dla OSP Krzeczyn Wielki,
  • 1 574,84 zł dla OSP Raszówka,
  • 1 869,96 zł dla OSP Czerniec,
  • 793,34 zł dla OSP Szklary Górne

Złożono także wnioski o dotacje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej  w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych.

Nasi strażacy ubiegają się także o dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w kwocie po 6 000 zł dla jednostek OSP Gorzyca, OSP Raszówka, OSP Niemstów, OSP Księginice, OSP Raszowa.

Dodatkowo złożono) wnioski o dotacje do ORLEN DLA STRAŻAKÓW na zakup uniwersalnych narzędzi hydraulicznych w kwocie 70 566,13 zł dla jednostki OSP Krzeczyn Wielki oraz na zakup dwóch aparatów powietrznych ODO w kwocie 14 000 zł dla OSP Zimna Woda.

W spotkaniu wzięli udział:   Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin, Bartosz Chojnacki  z-ca wójta,  bryg. Eryk Górski komendant powiatowy PSP w Lubinie, członkowie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubinie oraz przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej.