Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, w trzech gminnych szkołach  zorganizowano warsztaty profilaktyczne poświęcone problematyce przemocy, radzenia sobie ze stresem i emocjami. Warsztaty finansowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przeprowadzone były przez Pracownię Profilaktyczną „KROKUS” z Krakowa, z którą od wielu lat współpracuje GOPS w Lubinie.

W warsztatach brali udział uczniowie z klas VI, VII i VIII ze Szkół Podstawowych w Krzeczynie Wielkim, Raszówce i Szklarach Górnych.

Temat warsztatów brzmiał: „Obróć stres na swoją korzyść – rozpoznawanie własnych zasobów”. Zajęcia dostarczyły uczestnikom podstawowych informacji na temat ,,złego” stresu, jego skutków oraz sposobów radzenia sobie z różnymi sytuacjami, podczas których możemy przejąć nad stresem kontrolę.

Uczniowie uświadomili sobie, że nie da się całkowicie wyeliminować stresu z ludzkiego życia ale mając odpowiednią wiedzę na jego temat, człowiek jest w stanie lepiej sobie z nim poradzić, ograniczając jego negatywne oddziaływanie.

Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali propozycje ćwiczeń relaksacyjnych i zachętę prowadzących zajęcia, aby jak najczęściej z nich korzystać. Zajęcia były na bardzo aktualny temat, a przekazana wiedza niewątpliwie przydatna.