Obwieszczenia Dyrektora Zarządu zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z planowaną inwestycją: „Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Prochowice-Gogołowice”