Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice informujące o uzyskaniu niezbędnej opinii i uzgodnienia oraz zebraniu całego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogo krajowej nr 36 Prochowice – Gogołowice”.