Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, celu wykonania badań geologicznych, stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu MOP 8,4 MPa Kotowice-HM Legnica – odcinek południowy.