o podjęciu zawieszonego postępowania, wystąpieniu o uzgodnienie, odesłaniu wniosku przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu celem uzupełnienia oraz o dłuższym terminie załatwianie sprawy.

Obwieszczenie