z dnia 1 października 2021 r. o wydaniu decyzji w związku z planowaną inwestycją: “Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Prochowice-Gogołowice”.

Obwieszczenie