Obwieszczenie informujące o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.” Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Prochowice-Gogołowice ”