Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z 30.11.2020 r. informujące o wydaniu decyzji z 26.11.2020 r. kończącej postępowanie w sprawie zmiany koncesji nr 7/2013/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud miedzi na obszarze Retków-Ścinawa.