Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora – Zarządu Województwa Dolnośląskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nazwanej przez Inwestora: „Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335”.