OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WE WROCŁAWIU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE