Obwieszczenie Starosty Legnickiego z dnia 07.05.2021 r., znak WS.604.1.9.2021 zawiadamiające o wystąpieniu o opinie do organów współdziałających i o niezałatwieniu sprawy w terminie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, gmina Chojnów, powiat legnicki”