Obwieszczenie Starosty Legnickiego z dnia 5 lipca 2021 r., znak: WS.604.1.19.2021 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, gmina Chojnów, powiat legnicki”.