Obwieszczenie Starosty Legnickiego z dnia 16.04.2021 r., znak WS.604.1.1.2021 zawiadamiające o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, gmina Chojnów, powiat legnicki”