Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin z dnia 16.08.2021 r., informujące strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wody między miejscowościami Siedlce-Czerniec, gmina Lubin” o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy