Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04.06.2021 r., o wydaniu decyzji administracyjnej nr 182/2021 z dnia 04.06.2021 r., w sprawie legalizacji urządzenia wodnego.