Zawiadomienie – obwieszczenie Wójta Gminy Lubin KM.6220.9.2022 z dnia 11 sierpnia 2022 roku zawiadamiającego strony postępowania o jego zakończeniu oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia „Modernizacja magistrali wodociągowej DN400 z ujęcia wody OSIEK II”.