Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dnia 9 sierpnia 2021 r. znak: WR.ZUZ.5.4210.851.2020.ZC o zmianach we wszczęciu postępowania z dnia 23 kwietnia 2021 r., w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych realizowanych w związku z planowaną inwestycją: „Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Prochowice-Gogołowice”