Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.