Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. 327/3 obręb Wiercień w celu wykonania badań geologicznych stanowiących prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji dla przedsięwzięcia „Budowa gazociągu MOP 8,4 MPa Kotowice-HM Legnica – odcinek południowy”.