Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dz. nr 796, 636/3, 605/3, obręb Szklary Górne w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji „Budowa gazociągu MOP 8,4 MPa Kotowice-HM Legnica – odcinek północny”.