o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zabudowy MOP KAT. III Lubin Północ w istniejącym pasie drogowym drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4) w km 44+250.

Obwieszczenie Wojewody