zawiadamiające strony postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wody między miejscowościami Siedlce-Czerniec, gmina Lubin” o uzyskaniu opinii, wystąpieniu o wyjaśnienia oraz wyznaczające nowy termin załatwienia sprawy.

Obwieszczenie