Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin o przystąpieniu do opracowania „aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lubin”