Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin w sprawie opinii Zarządu Województwa Dolnośląskiego do projektu „aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Lubin”