Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin informujące strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wody między miejscowościami Siedlce-Czerniec, gmina Lubin” o wystąpieniu do właściwych organów o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko