Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin informujące strony postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o uzyskaniu opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko