O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LUBIN o przystąpieniu do opracowania aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubin