Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Pieszków 4 o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części dz. nr 282/1 obręb Pieszków, gmina Lubin”