Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej nr 103047D Chróstnik -Osiek”.