Zawiadomienie – obwieszczenie Wójta Gminy Lubin znak KM.6220.6.2021 z dnia 7 lutego 2022 roku o przedłużeniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu terminu rozpatrzenia sprawy poprzez wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Obora” na terenie działki nr 449/20 obręb ewidencyjny 0020 Obora, gmina Lubin.