W trosce o poprawę jakości powietrza gmina Lubin rozpoczyna badania ankietowe wszystkich gospodarstw domowych i lokali użytkowych w zakresie wykorzystywanych źródeł ciepła. Zebrane dane pozwolą na lepsze ukierunkowanie podejmowanych przedsięwzięć w celu ograniczenia i eliminacji źródeł zanieczyszczeń powietrza oraz poprawy warunków życia mieszkańców.

Inwentaryzacja będzie prowadzona do września 2021 r. przez wyłonioną w przetargu firmę Market Research World z siedzibą w Gliwicach.

Ankieterzy, którzy od 5 lipca 2021 r., pukać będą do drzwi mieszkańców gminy Lubin, wyposażeni zostaną w specjalne identyfikatory oraz pisemne upoważnienie do wykonywania prac w ramach projektu. Dane dotyczące budynków wielorodzinnych będą przekazywane za pośrednictwem zarządców nieruchomości i będą dotyczyły każdego budynku oddzielnie. Ankieterzy mogą również kontaktować się z mieszkańcami drogą telefoniczną lub innymi kanałami ICT.

Każdy z mieszkańców może samodzielnie wypełnić kwestionariusz w wersji papierowej i wrzucić do specjalnie przygotowanego pojemnika (ekspozytor z urną) z napisem INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA W BUDYNKACH W GMINIE LUBIN, który znajduje się w urzędzie przy ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin (przy wejściu głównym). Wypełnienie kwestionariusza nie wymaga specjalistycznej wiedzy, opiera się głównie na informacjach zamieszczonych na tabliczce znamionowej pieca lub w dokumentacji technicznej kotła. Jeżeli w gospodarstwie domowym znajduje się więcej niż jedno źródło ogrzewania, należy podać informacje odnoszące się do każdego z nich.

W związku z aktualnym stanem epidemii istnieje także możliwość bezpiecznego udziału w badaniu poprzez zdalne wypełnienie ankiety online lub telefonicznie za pośrednictwem infolinii (76) 817 60 08.

Gmina liczy na wsparcie i współpracę mieszkańców, a w przypadku pytań lub wątpliwości zachęca do kontaktu drogą elektroniczną na adres: smog@mrw.org.pl lub telefoniczną: (76) 817-60-08.

Zadanie pod nazwą „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Lubin” realizowane jest  ze środków własnych gminy i wynika z obowiązku nałożonego na wszystkie gminy z terenu województwa dolnośląskiego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach uchwała nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza (…)

Uczestnictwo w inwentaryzacji źródeł ogrzewania nie zwalnia z obowiązku złożenia  deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków: