Specjalna lekcja edukacyjna w Szkole Podstawowej w RaszówceW ramach Dnia Bez Śmiecenia, który obchodzony był 11 maja, w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce przeprowadzono specjalną lekcję edukacyjną na temat świadomej segregacji odpadów. Dzień później zorganizowano także specjalne spotkanie na platformie internetowej zoom ze starszymi uczniami i ich rodzicami na temat smogu, czystego powietrza i ekologicznego  stylu życia. W spotkaniach tych wzięła udział Alina Godyń, inspektor z Urzędu Gminy w Lubinie, która na co dzień zajmuje się sprawami związanymi z szeroko pojętą ochroną środowiska ekologią.

Kiedy 15 lat temu zaczynano kampanię Dnia Bez Śmiecenia, którą organizuje Rekopol – Organizacja Odzysku Opakowań,  w Polsce zebrano 10 083 tys. ton odpadów komunalnych, w 2019 roku – 12 753 tys. ton, ale podczas kiedy w 2007 roku było to 513 tys. ton zebranych selektywnie to w 2019 już 3 977 tys. ton, co świadczy o wzroście jeszcze nie wystarczającym ale już zauważalnym.

Niemały wpływ na to, mają działania różnych organizacji, gmin i przedsiębiorców, którzy ze względu na szczegółowe wytyczne legislacyjne są zobowiązani do osiągania rosnących poziomów recyklingu odpadów poszczególnych frakcji. Dlatego nie tylko owe obowiązki realizują, lecz także bardzo aktywnie włączają się w szerokie działania edukacyjne, takie jak Dzień bez Śmiecenia.

– Edukujemy dzieci uczestnicząc w specjalnych lekcjach, czy też przekazując szkołom przydatne materiały edukacyjne, takie jak infografiki, tablice informacyjne, filmy, quizy bo często to najmłodsi uczą rodziców jak właściwie powinno się segregować odpady. Przysłowie mówi, że istotne jest – czym skorupka za młodu nasiąknie – mówi z uśmiechem Alina Godyń, inspektor z referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Urzędu Gminy w Lubinie. –Ze starszymi uczniami i ich rodzicami rozmawiamy także o spalaniu odpadów, ekologicznych źródłach ciepła i co ważne o możliwych sposobach dofinansowania np.  wymiany pieców. Oprócz gminnego programu jest teraz wiele rządowych źródeł finansowania.

Przypominamy, że można o nich przeczytać także na gminnej stronie internetowej w zakładce „jakość powietrza”. Więcej informacji o Dniu bez śmiecenia oraz materiały edukacyjne na ten temat można znaleźć na www.dzienbezsmiecenia.pl

 

10 zasad kultury segregacji

Przetworzenie ma znaczenie! – Segregując dajesz odpadom drugie życie. Dzięki recyklingowi ograniczamy zanieczyszczenie, emisję gazów cieplarnianych, produkcję odpadów przemysłowych.

Zgniecenie ma znaczenie!  – Zgniataj puszki i butelki przed wyrzuceniem. Zgnieciona butelka zajmuje 80% miejsca mniej. Dzięki temu rzadziej możesz wynosić odpady ze swojego domu, a firmy odbierające nie muszą wozić powietrza.

Odkręcenie ma znaczenie! – Wyrzucaj szkło i kartony po sokach i mleku bez kapsli i nakrętek. Po odkręceniu posegreguj do odpowiednich pojemników.

Oznaczenie ma znaczenie! – Zwracaj uwagę na oznaczenia umieszczone na opakowaniach. Znajdują się na nich informacje o pochodzeniu, surowcu, z którego zostały zrobione oraz możliwym powtórnym przetworzeniu.

Opróżnienie ma znaczenie! – Opróżniaj butelki, słoiki, kartony. Wszystkie opakowania przed wyrzuceniem powinny zostać dokładnie opróżnione!

Rozłożenie ma znaczenie! – Rozkładaj kartony przed wrzuceniem do pojemnika. W ten sposób będą zajmowały mniej miejsca (nawet o 70%) i rzadziej będziesz musiał je wynosić!

Przynoszenie ma znaczenie!- Zabieraj ze sobą wielorazową torbę na zakupy. Foliowe torebki używasz przeważnie tylko raz, a później wyrzucasz, więc produkujesz więcej odpadów.

Rozróżnienie ma znaczenie! – Nie wrzucaj do pojemników do segregacji pobitych luster, szyb, szklanek. Jest to inny rodzaj szkła. Zanieczyszczenie odpadów szklanych (słoiki, butelki) poprzez np. fragmenty szyb, luster może spowodować niemożność przetworzenia tego surowca!

Zabrudzenie ma znaczenie! – Nie wrzucaj do pojemników do segregacji odpadów bardzo zabrudzonych, np. papieru po maśle, chusteczek higienicznych, ręczników papierowych. Nie segregujemy także odpadów zabrudzonych klejami oraz zatłuszczonych.

Wyrzucenie ma znaczenie! – Sprawdź zasady segregowania panujące w gminie i zapamiętaj, co wyrzucamy do konkretnego pojemnika. Oddawaj do PSZOK-u zużyty sprzęt elektroniczny, baterie, akumulatory, gruz, odpady niebezpieczne. Przeterminowane leki oddawaj do aptek.